Xem Ngày Cắt Tóc - Ngày Nào Cắt Tóc Tốt Đem Lại Nhiều May Mắn
Góc Tử Vi

Xem Ngày Cắt Tóc

Mái tóc không chỉ quyết định vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài, mà dường như nó còn có mối liên hệ với vận may, tài lộc của mỗi người. Bởi vậy mà mỗi khi cắt tóc, người xưa thường chọn ngày lành tháng tốt. Tiện ích xem ngày cắt tóc dưới đây sẽ giúp quý vị chọn ngày đẹp cắt tóc để "Đón tài rước lộc".

NGÀY NGÀY TỐT CẮT TÓC THÁNG 2 - 2023
Thứ 4 1 Tháng 2
 • Thứ 4, ngày 01/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 11/01/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Trừ - Sao: Sâm - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Yếu yên*, Phúc hậu, Thiên thuỵ, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Lục bất thành, Lôi công

 • Ngày kỵ: Vãng Vong, Trùng Phục
Xem chi tiết
Thứ 6 3 Tháng 2
 • Thứ 6, ngày 03/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 13/01/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Thìn, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Bình - Sao: Quỷ - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Thiên tặc, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Tứ Tuyệt, Tam Nương, Dương Công Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 7 4 Tháng 2
 • Thứ 7, ngày 04/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 14/01/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Tỵ, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Định - Sao: Liễu - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Địa tài, Hoạt diệu, Kim đường*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 2 6 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 06/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 16/01/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Mùi, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Chấp - Sao: Trương - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Kính tâm, Ngọc đường*, Thiên quý*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Tứ thời đại mộ

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 9 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 09/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 19/01/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Tuất, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Thành - Sao: Giác - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Thiên quan*, Hoàng ân*, Tam hợp*, Nhân chuyên, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Nguyệt yếm đại hoạ, Cô thần, Quỷ khốc, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Chủ nhật 12 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 12/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 22/01/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Sửu, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Bế - Sao: Phòng - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Tuế hợp, Tục thế, Minh đường*, Đại hồng sa, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Địa tặc, Hoả tai, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 2 13 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 13/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 23/01/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Dần, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Kiến - Sao: Tâm - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Yếu yên*, Phúc hậu, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Lục bất thành, Lôi công, Cửu thổ quỷ

 • Ngày kỵ: Vãng Vong, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 4 15 Tháng 2
 • Thứ 4, ngày 15/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 25/01/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Thìn, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Mãn - Sao: Cơ - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố, Thiên quý*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Thiên tặc, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 16 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 16/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 26/01/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Tỵ, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bình - Sao: Đẩu - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Địa tài, Hoạt diệu, Kim đường*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Chủ nhật 19 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 19/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 29/01/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Phá - Sao: Hư - Tiết:
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần*, Phổ hộ, Dịch mã*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Đại hao*

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 3 21 Tháng 2
 • Thứ 3, ngày 21/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 02/02/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Tuất, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Thành - Sao: Thất - Tiết:
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Hoạt diệu, Lục hợp*, Nguyệt Không, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Nguyệt hư, Quỷ khốc, Cửu thổ quỷ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 23 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 23/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 04/02/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Khai - Sao: Khuê - Tiết:
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tuế hợp, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên thuỵ, Trực tinh, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 6 24 Tháng 2
 • Thứ 6, ngày 24/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 05/02/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Bế - Sao: Lâu - Tiết:
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Kính tâm, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Cửu không, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Chủ nhật 26 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 26/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 07/02/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Trừ - Sao: Mão - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Phúc sinh, Minh đường*, Quan nhật, Thiên quý*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chuyển sát, Dương thác

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 2 27 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 27/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 08/02/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Thìn, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Mãn - Sao: Tất - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  U vi tinh

 • Sao xấu:

  Nguyệt hoả, Phủ đầu dát, Tam tang, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 3 28 Tháng 2
 • Thứ 3, ngày 28/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 09/02/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Bình - Sao: Chuỷ - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Nguyệt tài, Thánh tâm, Lộc khố, Dịch mã*, Nguyệt ân*

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Chu tước, Câu trận, Quả tú, Không phòng, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs