Xem Ngày Đổ Mái - Chọn Ngày Tốt Đổ Trần, Cất Nóc, Lợp Mái
Góc Tử Vi

Xem Ngày Đổ Trần

Xem ngày đổ trần, lợp mái để khai thông vượng khí, kích hoạt tài lộc cho gia chủ, đồng thời giúp công trình thi công thuận lợi, an toàn. Để chọn ngày đẹp đổ trần cho ngôi nhà, mời quý vị tra cứu chức năng dưới đây.

NGÀY NGÀY TỐT ĐỔ TRẦN, LỢP MÁI THÁNG 2 - 2023
Thứ 4 1 Tháng 2
 • Thứ 4, ngày 01/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 11/01/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Trừ - Sao: Sâm - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Yếu yên*, Phúc hậu, Thiên thuỵ, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Lục bất thành, Lôi công

 • Ngày kỵ: Vãng Vong, Trùng Phục
Xem chi tiết
Thứ 7 4 Tháng 2
 • Thứ 7, ngày 04/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 14/01/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Tỵ, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Định - Sao: Liễu - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Địa tài, Hoạt diệu, Kim đường*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 2 6 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 06/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 16/01/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Mùi, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Chấp - Sao: Trương - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Kính tâm, Ngọc đường*, Thiên quý*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Tứ thời đại mộ

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 10 Tháng 2
 • Thứ 6, ngày 10/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 20/01/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Thu - Sao: Cang - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Ngũ phú*, U vi tinh, Lục hợp*, Mẫu thương*, Thiên phúc

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Địa phá, Hà khôi, Câu trận, Thổ cẩm

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 12 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 12/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 22/01/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Sửu, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Bế - Sao: Phòng - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Tuế hợp, Tục thế, Minh đường*, Đại hồng sa, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Địa tặc, Hoả tai, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 3 14 Tháng 2
 • Thứ 3, ngày 14/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 24/01/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Mão, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Trừ - Sao: Vĩ - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:
 • Sao xấu:

  Chu tước, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chính chuyển

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 15 Tháng 2
 • Thứ 4, ngày 15/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 25/01/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Thìn, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Mãn - Sao: Cơ - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố, Thiên quý*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Thiên tặc, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 16 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 16/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 26/01/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Tỵ, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bình - Sao: Đẩu - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Địa tài, Hoạt diệu, Kim đường*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Chủ nhật 19 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 19/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 29/01/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Phá - Sao: Hư - Tiết:
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần*, Phổ hộ, Dịch mã*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Đại hao*

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 20 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 20/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 01/02/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Nguy - Sao: Nguy - Tiết:
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Ngọc đường*, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Phi ma sát, Ngũ hư, Ly sàng, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 22 Tháng 2
 • Thứ 4, ngày 22/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 03/02/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Hợi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Thu - Sao: Bích - Tiết:
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Thiên ân, Sát công

 • Sao xấu:

  Huyền vũ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 5 23 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 23/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 04/02/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Khai - Sao: Khuê - Tiết:
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tuế hợp, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên thuỵ, Trực tinh, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 7 25 Tháng 2
 • Thứ 7, ngày 25/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 06/02/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Kiến - Sao: Vị - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Ngũ phú*, Cát khánh, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh long*, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Hoàng sa, Ngũ quỹ

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết

Tại sao cần xem ngày đổ trần?

Người Việt quan niệm rằng, việc cất nóc đổ mái có vai trò rất quan trọng đối với phong thủy của ngôi nhà. Vì mái nhà bao bọc, bảo vệ, che chở cho ngôi nhà và những người sinh sống ở trong đó. Do đó, việc chọn ngày đẹp đổ trần hợp tuổi gia chủ thì tài lộc gõ cửa, gia đạo yên vui, hạnh phúc.

Thủ tục xem ngày đổ trần cũng thể hiện niềm hy vọng, niềm tin vào một cuộc sống tương lai tốt đẹp cho gia đình. 

Cách xem ngày đổ trần hợp tuổi gia chủ 

Các ngày đẹp để đổ trần là: 

Ngày đại cát: Canh Tý, Đinh Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Thìn, Ất Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Bính Tuất, Tân Hợi.

Ngày tiểu cát: Giáp Tý, Nhâm Tý, Tân Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Canh Thìn, Mậu Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Tân Hợi, Canh Tuất.

Ngày đổ trần cần hợp tuổi, hợp mệnh của gia chủ dựa theo thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành:

Mệnh ngũ hành: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Thiên Can: Ất – Canh; Bính – Tân; Đinh – Nhâm; Mậu – Quý; Kỷ – Giáp.

Địa chi tam hợp: Dần - Ngọ - Tuất, Hợi - Mão - Mùi, Thân - Tý - Thìn, Tỵ - Dậu - Sửu.

Những ngày cần tránh đổ trần, lợp mái nhà

Chọn ngày đổ trần, lợp mái nên tránh những ngày kỵ như: Nguyệt Kỵ, Dương công kỵ, Sát chủ, Tam nương, Thụ tử. Người xưa quan niệm rằng, ngày xấu sẽ mang tới những điều xui rủi, làm giảm vượng khí của gia chủ.

Trong 1 tháng sẽ có các ngày xấu cụ thể như sau:

Ngày Tam nương: Ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27 âm lịch hàng tháng.

Ngày Thọ tử: Ngày mùng 5, 14 và ngày 23 âm lịch hàng tháng.

Ngày Dương công kỵ nhật: Ngày 13 tháng Giêng, ngày 11 tháng 2, ngày 9 tháng 3, ngày 7 tháng 4, ngày 5 tháng 5, ngày 3 tháng 6, ngày 8 và 29 tháng 7, ngày 27 tháng 8, ngày 25 tháng 9, ngày 23 tháng 10, ngày 21 tháng 11, ngày 19 tháng Chạp.

Ngoài ra khi đổ trần, người xưa cũng kỵ tiến hành vào tháng 3 (thanh minh tảo mộ) và tháng 7 (tháng cô hồn). Nhưng ngày nay, việc đổ trần lợp mái cũng linh động thời gian hơn, vì còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác. Nếu bắt buộc phải đổ trần trong những tháng này thì gia chủ chọn ngày hoàng đạo để hóa giải.

Công cụ xem ngày đổ trần giúp quý vị tra cứu ngày đẹp một cách nhanh chóng, đơn giản, chuẩn xác. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm các chức năng khác về xem ngày đặt bếp, xem ngày nhập trạch, .. để hoàn thiện ngôi nhà của mình.

naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs